przypomnij rejestracja
Język: English / Polski

Kontakt

Właścicielem drużyny sportów elektronicznych Frag eXecutors jest:

Fx Entertainment Sp. z o.o.
Reguły, ul. St. Bodycha 77
05-816 Michałowice

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351370, kapitał zakładowy w wysokości 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), NIP 5342441276.

Kontakt:

Główny manager:
Adrian Witkowski - adrian.witkowski[at]frag-executors.com
Wiceprezes zarządu Fx Entertainment Sp. z o.o.

Redaktor naczelny:
Łukasz "lecho" Leśniewski - lukasz.lesniewski[at]frag-executors.com

Sprzedaż asortymentu Fx - sklep[at]frag-executors.com
Reklama na stronie - reklama[at]frag-executors.com
Sponsoring drużyny - sponsoring[at]frag-executors.com